Välkommen till


Drop Down Menu Drop Down Menu
Reijo Pöyhönen

 – KLINIK –

Mot bakgrund av att Covid-19 har skördat många offer och inte bara bland de som blivit sjuka, men även bland många kollegor som fått sina väntrum tömda och som fått söka sig andra inkomstkällor, väljer jag för ren överlevnad som egen förtagare att sänka mina arvoden.
• Konsultation där akupunktur och osteopatisk behandling ingår: 600 kr/tim.
• Enbart örtmedicinsk konsultation och undersökning: 600 kr/tim.
• Kostnader för örter och vitaminer tillkommer.
• Telefonkonsultation: 600 kr/tim.
• Muntlig konsultation, på kliniken eller via telefon, för att undersöka möjligheterna i ditt speciella fall är kostnadsfri.

För mer information om mina terapier, se Mina terapier
Hjärtligt välkomna!

Svenska Institutet för Kinesisk Läkekonst
Centralvägen 12,  153 71  HÖLÖ
070-333 68 64   E-post: info@sikl.se